Flying Fish JSY-20

 

s/n 685,491

source: Wang Weijun

 

 

source: Wang Weijun

 

 

source: Wang Weijun

 

 

 

 

 

last updated: 15-Nov-07